Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT
SERIA  .....    NR.   .....  DATA   .......................... 

 

PARTILE CONTRACTANTE 

 S.C. OZ TOUR&TRAVEL S.R.L.,cu sediul în Pitesti, jud. Arges, str. Gheorghe Ionescu Gion, nr.5, bl.A7, sc.A, ap.13, avand CUI 38989130, nr. Reg. ORG J3/516/2018, cont bancar în LEI: RO73BTRLRONCRT0437508501 – Banca Transilvania; cont în EURO: RO23BTRLEURCRT0437508501  prin Agentia de turism OZ TOUR TRAVEL - licenta de turism Nr. 379, cu sediul in Mioveni, str.Stadionului, Spațiul 1 Parcarea Supraetajata, office@oztour.ro , reprezentata prin Ozana Sandu, tel. (+4)0763 696 261 , e-mail ozana@oztour.ro, Valentin Tița, tel. (+4)0744 363 497, e-mail valentin@oztour.ro,  in calitate de Vanzator, denumita in continuare AGENTIE si NUME, cu domiciliul in ADRESA, avand CNP:, legitimat cu C.I. NUMAR, pasaport , telefon , email , in calitate de Beneficiar/Client, denumit in continuare TURIST au convenit la incheierea prezentului contract in conditiile de mai jos.

 I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice a touroperatorului ...................................  inscrise mai jos si/sau in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, prospecte publicitare si/sau ofertele scrise trimise turistului anterior incheierii contractului sau alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. 

1.2.

 

Servicii contractate

 

Valoare

 

Termene de plata /

1.2.1.

 

 

 

 

 

Despagubiri datorate

 

 

 

 

 

 

agentiei in caz de anulare*

Pentru:

 

 

1.3. Contractul este valabil in conditiile confirmarii serviciilor de catre agentie. In caz contrar, agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul in cel mult 5 zile de la data constatarii imposibilitatii prestarii serviciilor prevazute in prezentul contract. 

1.4. Clauzele acestui contract substituie toate clauzele din contractele emise anterior care se refera la serviciile cu acelasi ID.

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI 

2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii: 

a.in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
b.in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna/tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
c.în momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 96  de ore de la data semnării contractului, pentru rezervările care necesită reconfirmare de la furnizori. Pentru procesarea unei astfel de rezervări, Agenţia poate solicita un avans de până la 100 % din preţul pachetului, în funcţie de data la care călatorul solicită serviciile.  Dacă, dupa confirmarea rezervării, călătorul decide să anuleze serviciile solicitate, acesta datorează Agenţiei penalităţi conform contractului transmis. În cazul în care rezervarea nu se confirma, suma încasată va fi returnată integral și imediat călătorului.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului printr-un inscris, prin site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (ex. e-mail), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. 

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

2.4. Contractul încetează de drept dacă Agenția nu poate confirma serviciile contractate și returnează integral și imediat suma încasată. 

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA 

3.1. Pretul contractului este reprezentat de suma serviciilor enumerate la Art.1.2. si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitia turistului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura. 

3.2. Turistul este obligat sa achite valoarea serviciilor contractate inainte de termenele de plata specificate in ultima coloana din tabelul de la Art.1.2. Daca nu este specificat un avans minim la data incheierii contractului, acesta se considera in cuantum de 30% din valoarea fiecarui serviciu contractat. 

3.3. Daca turistul depaseste termenele de plata specificate in contract sau pe factura, acesta datoreaza agentiei penalizari in valoare de 0,5% din suma restanta calculate pentru fiecare zi de intarziere. 

3.4. Plata serviciilor turistice care au tariful specificat in alta valuta decat RON se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul valutar BNR+2% din data efectuarii fiecarei plati.Cursul de schimb BNR poate fi consultat pe www.bnr.ro 

3.5. Plata serviciilor turistice prestate pe teritoriul Romaniei se poate efectua in tichete de vacanta. Sumele achitate prin aceasta modalitate de plata sunt nerambursabile in cazul anularii rezervarii de catre turist.

3.6. Plata se poate face prin depunere la orice sucursala Banca Transilvania, prin transfer din contul calatorului, numerar sau card la sediul Agentiei din Str. Pietei, Nr.4(Parcarea Supraetajata Spațiul 1), Mioveni.

 IV.DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI 

4.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, perioada de calatorie, modificarea unitatii de cazare sau a categoriei acesteia, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data inceperii calatoriei prin orice mijloc care permite dovada comunicarii. In cazurile prevazute la pct. 4.6. literele b), c) din prezentul contract, informarea se va face in timp util, cu exceptia situatiilor cand evenimentele au intervenit intr-un interval de timp prea scurt pentru a mai anunta toti participantii.

  

SC OZ TOUR&TRAVEL SRL                                           Data: ................                                                        NUME

 

4.2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orarele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr.261/2004 implementat prin HG nr.1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contract intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete, ziua de plecare si ziua de retur nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si/sau locatia acesteia pe punti, doar cu o cabina de aceeasi categorie cu cea rezervata initial, caz in care turistul nu are dreptul la despagubiri. 

4.4. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a.sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate. In cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate;
b.sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice; 

4.6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri in care agentia isi rezerva dreptul de a modifica sau anula elemente esentiale ale programului turistic:
a.cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b.cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita - inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, intarzieri ale mijloacelor de transport, calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, defectarea mijloacelor de transport, accidente, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim de participanti. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze partial sau total contravaloarea serviciilor achizitionate in aceste situatii;
c.cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
d.cand neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a obligatiilor se datoreaza situatiilor de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinate de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei. In aceste situatii, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul, in limita disponibilitatilor existente. In cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare. 

4.7. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice scrise convenite cu turistul (e-mail, SMS etc), cu cel putin 24 ore inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a.orarele, locurile escalelor si legaturile;
b.denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c.pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d.obligatiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13. 

4.8. Agentia este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita. 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI 

5.1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatorie, iar conditiile furnizorilor de servicii (transportatori, sisteme de rezervari etc) permit modificarea numelor turistilor, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. Intre turistul care nu poate participa la calatoria (cedent), terta persoana (cesionar) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.

 5.2. Turistul are obligatia sa se informeze si sa respecte programul de cazare (check-in) si decazare (check-out) decis de fiecare unitate hoteliera. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate de hotel cad in sarcina exclusiva a turistului.

5.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate denunta unilateral contractul fara nici o obligatie fata de agentie, avand insa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul. 

5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la art. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul aplicarii clauzelor prevazute in art. 4.6. literele b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
a.rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor;
b.acceptarea noilor conditii ale contractului. 

5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art. 4.1. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 

5.6. In cazul in care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul art. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b. sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret dintre cele doua pachete la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c.sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 

5.7. In toate cazurile mentionate la art. 5.6., turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a.anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract/program, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

 

 

 

SC OZ TOUR&TRAVEL SRL                                           Data: ...................                                                   NUME

                                                                 
b.anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art. 4.6 lit. b);
c.anularea s-a facut din vina turistului. 

5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar daca rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. 6 din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist. Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. 6 din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere sau pe traseu taxa de statiune, taxa de salubritate, taxe de parcare, taxa de ferryboat precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna/tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi. 

5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/divortului, alte prevederi vamale, sanitare, ale Politiei de Frontiera, Serviciilor Pasapoarte etc), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile necesare in vederea efectuarii calatoriei, Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 

5.14. Turistului i se recomanda contactarea agentiei in ultimele 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc). 

5.15. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestor prevederi. 

5.17. Turistul are obligatia sa respecte locurile, datele si orele de imbarcare si/sau de intalnire cu grupul, la plecare, la retur si pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii lor de catre turist, vor fi suportate de catre acesta. 

5.18. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

5.19. In cazul in care turistul anuleaza pachetul de servicii din motive medicale, el nu poate solicita despagubiri agentiei si este obligat la plata penalitatilor. In acest sens, agentia recomanda incheierea unei polite storno la data semnarii contractului, in baza careia turistul poate fi despagubit de catre compania de asigurari. Astfel de despagubiri se supun conditiilor contractului dintre turist si compania de asigurari, fara a implica in vreun fel responsabilitatea agentiei. 

5.20. Turistul are obligatia sa verifice corectitudinea informatiilor de pe documentele eliberate de agentie (contract, bilete, vouchere, asigurari etc.) si sa semnaleze imediat agentiei orice neconcordante constatate. Daca turistul a furnizat agentiei informatii incorecte/false, el va suporta eventualele cheltuieli sau diferente de tarif implicate de corectarea rezervarilor si/sau furnizarea serviciilor turistice corespunzatoare datelor reale, inclusiv cheltuieli percepute de catre terti (unitate de cazare, companie aeriana etc).

5.21. Turistul se obliga sa verifice casutele de e-mail furnizate agentiei, sa citeasca si sa ia la cunostinta informatiile primite de la agentie prin aceasta modalitate de comunicare. 

5.22. Turistul ia la cunostinta ca Agentia este exonerata de raspunderea financiara in cazul declararii insolvabilitatii/falimentului turoperatorului, daca acesta difera de Agentie.

 

VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI 

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 1. a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 80%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
 3. c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare, care se vor specifica pe bunul de comanda

Nota ! REZERVARI EARLY BOOKING

Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri "early booking" sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor:

- orice modificare ulterioara adusa rezervarii duce automat la pierderea reducerii;

- in majoritatea cazurilor modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari a rezervarilor initiale si presupun efacerea integrala, conform conditiilor de la momentul respectiv.

Rezilierea contractului de catre turist se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde sa calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii.

De asemenea, prezentul contract expira la terminarea excursiei. 

6.2. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari conform ultimei coloane din tabelul de la Art. 1.2. Aceste conditii de anulare/penalizare se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul contractat are propriile reguli specificate in cadrul ofertelor/brosurilor/altor inscrisuri anexate prezentului contract. Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.3. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenele specificate pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract. 

6.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 

6.5. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 

6.6. Penalizarile echivalente cu cele indicate la art. 6.1. se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale sau alte documente necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

 

SC OZ TOUR&TRAVEL SRL                                           Data: ..................                                                                NUME

                                                                                           

6.7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 

6.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. 

6.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.10. Toate sumele mentionate in cadrul articolelor anterioare se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. RECLAMATII 

7.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). 

Pentru a lua legatura cu agentia, turistul va folosi urmatoarele date de contact: rezervari@oztour.ro , telefon mobil de urgenta (+4)0763 696 261 – Ozana Sandu ozana@oztour.ro  (Manager agentie), (+4)0744 363 497 – Valentin Tița  valentin@oztour.ro  disponibil in zilele lucratoare       ( luni-vineri ) intre orele 09-18.

 7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat in vederea solutionarii sesizarii. Daca sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie scrisa in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand sa raspunda in termen de 30 zile calendaristice si sa ii comunice turistului eventualele despagubiri care i se cuvin, dupa caz.

VIII. ASIGURARI

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta in cazul insolvabilitatii sau falimentului organizatorului.  Organizatorul se obliga sa detina o polita de asigurare valabila in perioada calatoriilor ce fac obiectul prezentului contract. 

8.2. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt: 

8.2.1. In cazul in care organizatorul nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere și  de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre organizator si societatea de asigurare. 

8.2.2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la art. 8.2.2. 

8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 

8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative. 

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in: 

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
 • confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5 din prezentul capitol; 
 1. fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 
 • fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

 Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative. 

8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 

8.2.9. In cazul in care dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul. 

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati aferente anularii pachetului turistic.

8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, fiind doar intermediar intre turist si asigurator.

IXDOCUMENTELE PARTE INTEGRANTA A CONTRACTULUI

9.1.Documentele contractului care se constituie ca anexa la acesta sunt urmatoarele: 

 1. confirmarea rezervarii, in care este mentionat si turoperatorul pachetului; 
 1. lista cu persoanele participante la pachetul de servicii, daca acestea nu sunt mentionate in contract; 
 1. voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz; 
 1. programul turistic; 
 1. oferte ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic; 
 1. informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  X.DISPOZITII FINALE 

10.1. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. 

10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei.

10.5. Eventualele litigii survenite intre parti pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila a litigiilor, acestea vor fi solutionate conform prevederilor legale in vigoare de catre instantele din Pitesti, jud.Arges. 

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

SC OZ TOUR&TRAVEL SRL                                                           Data: ....................                                                   NUME